MyDNAPedia WELLBEING

kr928.90

TEST VELVÆRE

I DENNE TESTEN:

Folatets metabolisme

Lav D-vitaminrisiko

Risikoen for osteoporose

Risikoen for melanom

Basalcellekreftrisiko APOE (Alzheimers sykdom og hjertesykdom)

Kognitive funksjoner

GRATIS OG FAST POST LEVERING
LEVERING TIL ANONYMING

Categories: ,