Vilkår for bruk

Testnord Brukeravtale (sist oppdatert 25. mai 2018)

Følgende brukeravtale (“avtalen”) styrer bruken av testnord.com-tjenesten på Internett (“Tjenesten”), inkludert, uten begrensning, opprettelse av helse- / medisinske / næringsrelaterte kontoer, overvåking og varsler og eventuelle tilleggstjenester , enten gratis eller levert på et betalt abonnementsgrunnlag, som levert eller gjort tilgjengelig av Medicoo Oy Inc. (“Testnord” eller “oss” eller “vi”). Vennligst les vilkårene i denne avtalen nøye. Din bruk av og / eller registrering med Tjenesten vil utgjøre din vedvarende godkjenning av denne Brukeravtalen. Hvis du ikke kan godta denne avtalen, må du ikke bruke tjenesten.

Testnord forbeholder seg retten til å endre eller erstatte denne avtalen når som helst og i Testnords eget skjønn. Testnord vil på toppen av denne avtalen angi datoen slik dokumentet sist ble oppdatert. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter at du har lagt ut den reviderte versjonen (eller senere effektiv dato som kan angis øverst i den reviderte avtalen). Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke Testnord.com-nettstedet for å avgjøre om det har vært endringer i denne brukeravtalen og å gjennomgå slike endringer. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at du har postet noen endringer i Avtalen, utgjør din aksept av slike endringer. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Manglende overholdelse av denne Avtalen eller andre vilkår og betingelser som er oppført hvor som helst i Tjenesten, kan medføre opphør eller oppsigelse av din tilgang til Tjenesten uten varsel, i tillegg til Testnords andre rettsmidler.

Registrering og kontoopprettelse

Registreringsinformasjon

Testnord kan til tider kreve at du registrerer og / eller oppretter en konto for å bruke hele eller deler av Tjenesten. For å gjøre det kan du bli gitt, eller kreves å velge, et passord, bruker-ID og / eller annen registreringsinformasjon, for eksempel betaling eller kredittkortinformasjon for valgfrie tjenester som er tilgjengelig på et betalt abonnementsgrunnlag (samlet sett “Registreringsinformasjon”). Du godtar og representerer at all registreringsinformasjon som er oppgitt av deg, er nøyaktig og oppdatert. Hvis noen av registreringsinformasjonen endres, må du umiddelbart oppdatere den ved å redigere kundeprofilen din på Tjenesten. Etter eget skjønn kan vi nekte å gi deg et brukernavn som etterligner noen andre, er beskyttet av varemerker eller annen proprietær rett, eller er støtende.

For ytterligere informasjon om bruk av personlig informasjon du leverer eller kommuniserer til Tjenesten, vennligst se vår personvernpolicy

Vedlikehold av registreringsinformasjon

Hvis du registrerer og / eller oppretter en konto på Tjenesten, er du eneansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din Registreringsinformasjon, og for eventuelle feil. Du er eneansvarlig for all bruk av Tjenesten av deg og alle du tillater tilgang til Tjenesten. Du må ikke underlicensere, overføre, selge eller tildele din Registreringsinformasjon og / eller denne Avtalen til tredjepart uten Testnords skriftlige godkjenning. Ethvert forsøk på å gjøre dette vil være ugyldig og skal betraktes som et materielt brudd på denne avtalen.

Sikkerhet; Forholdsregler for mobil bruk

Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker (f.eks. Tap, tyveri eller uautorisert avsløring eller bruk av din registreringsinformasjon eller datamaskin eller mobilenhet som brukes til å få tilgang til tjenesten), må du straks endre den registrerte registreringsinformasjonen og varsle Testnord via Kontakt oss siden.

Hvis du velger å motta meldinger eller annen kommunikasjon fra Tjenesten direkte til mobilenheten, er du eneansvarlig for å holde Tjenesten oppdatert med ditt nåværende telefonnummer. Testnord skal ikke holdes ansvarlig for informasjon sendt til en enhet som er tilknyttet ditt utdaterte mobilnummer. Hvis du installerer programvare eller aktiverer en tjeneste som lagrer informasjon fra Tjenesten på en hvilken som helst mobil enhet eller datamaskin, er det ditt ansvar, før du overfører en slik enhet, å fjerne informasjonen eller på annen måte deaktivere tilgang til slik programvare eller tjeneste, for å kunne for å forhindre uautorisert tilgang til informasjonen eller kontoen din.

Bruk av Tjenesten

Kun personlig og lovlig bruk

Med mindre annet er oppgitt, gir Testnord deg en begrenset rett til å bruke Tjenesten for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du samtykker i å bruke Tjenesten bare for lovlige formål, og du erkjenner at du ikke klarer å gjøre det, kan utsette deg for sivilt og strafferettslig ansvar.

Du vil ikke gjøre eller forsøke å gjøre noe av følgende med hensyn til Tjenesten, med unntak av uttrykkelig autorisert skriftlig eller på annen måte aktivert av Testnord:

få tilgang til Tjenesten på en måte eller gjennom et grensesnitt som ikke er gitt eller godkjent av Testnord, inkludert men ikke begrenset til noen automatiserte midler (for eksempel skript eller bots);

reprodusere, duplisere, kopiere, selge, handle, videreselge eller utnytte tjenesten eller dens innhold og

publiser eller syndikere informasjonen som er tilgjengelig på Tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som er gjort tilgjengelig for ikke-betalende brukere via en del av Tjenesten som tilbys på et betalt abonnementsgrunnlag).

Bruk av barn

Tjenesten er ikke beregnet for brukere under 18 år, og Testnord samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra brukere under 18 år. Slike brukere er uttrykkelig forbudt fra å sende inn personlig identifiserbar informasjon til oss; All informasjon som er innlevert av slike brukere, vil ikke med vilje bli brukt, publisert eller beholdt av oss.

Brukeroppførsel

Du samtykker i ikke å bruke Tjenesten til å laste opp, poste, overføre, dele, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe som vi anser for å være skadelige, truende, ulovlige, ærekrenkende, krenkende, fornærmende, betennende, trakasserende, vulgær, uanstendig, bedragerisk, invasiv av personvern eller reklame rettigheter, hatefulle, eller rasjonelt, etnisk eller på annen måte innvendig. Du er dessuten enig om ikke å laste opp, poste, sende, dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig uønsket eller uautorisert annonsering, forespørsler, reklamemateriell, “søppelpost”, “spam”, “kjedebrev”, “pyramideordninger” eller en annen form av oppfordring.

Åndsverk

Bruk av materiale

Tjenesten inneholder materiale som er beskyttet av statlige, nasjonale og internasjonale opphavsrettigheter, varemerker og andre lover om immaterielle rettigheter. Du må ikke modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noe materiale, inkludert kode og programvare, fra Tjenesten. Du kan laste ned materiale fra Tjenesten og kan bruke Tjenesten til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du holder intakt all copyright og andre merknader.

Eierskap og kontroll>

Innholdet, organisasjonen, grafikken, teksten, bildene, videoen, utformingen, kompileringen, annonseringen og alt annet materiale på Tjenesten, inkludert, uten begrensning, “utseende og følelse” av dette nettstedet, er beskyttet i henhold til gjeldende opphavsrett og andre proprietære men ikke begrenset til immaterielle rettigheter) og tilhører Testnord eller dets lisensgivere. Kopiering, omarrangering, omfordeling, modifisering, bruk eller publisering av deg direkte eller indirekte av slike saker eller deler av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, fjerning eller endring av reklame, med unntak av de begrensede bruksrettighetene som er gitt herunder er strengt forbudt.

Overholdelse av lover og avtaler

Du samtykker i å bruke tjenesten kun for formål som er tillatt i henhold til gjeldende lov, regler eller forskrifter, og som tillatt i denne avtalen.

Innblanding

Du godtar ikke å forstyrre, overvelde, angripe, endre eller forstyrre Tjenesten eller tilhørende programvare, maskinvare og / eller servere på noen måte, og du godtar ikke å hindre eller forstyrre andres bruk av Tjenesten. Du er dessuten enig om ikke å endre eller manipulere med informasjon eller materiale på eller knyttet til Tjenesten. Annet enn å koble til Testnords servere ved hjelp av http-forespørsler ved hjelp av en nettleser, kan du ikke forsøke å få tilgang til Testnords servere på noen måte – inkludert, uten begrensning, ved å bruke administratorpassord eller ved å masquerading som administrator når du bruker tjenesten eller på annen måte.

Kobling til andre nettsteder

Du erkjenner at Testnord ikke har gjennomgått og ikke støtter innholdet på alle nettsteder knyttet til fra denne tjenesten og er ikke ansvarlig for innholdet eller handlingene til andre nettsteder knyttet til eller fra denne tjenesten. Din kobling til en annen tjeneste eller et nettsted er på din egen risiko. Ved å koble denne Tjenesten til en annen tjeneste eller et nettsted, aksepterer du uttrykkelig å avsløre brukers innhold som er tillatt av eller kreves for å støtte slik linking. Du erkjenner at Tjenesten kan inneholde annonser, og at Testnord ikke er ansvarlig for innholdet i slike annonser.

Eksportkontroll

Du samtykker i ikke å eksportere eller re-eksportere Testnord-produkter og / eller tjenester, unntatt i samsvar med eksportkontrollloven og forskriftens myndighetsinstrukser i relevante jurisdiksjoner.

Brukerinnhold

Brukeransvar

Du er eneansvarlig for bildene, profilene (inkludert navn, bilde og likhet), anmeldelser, meldinger, notater, tekst og annet innhold som du laster opp, publiserer eller viser (i det følgende “post”) på eller gjennom Tjenesten , eller overføre til eller dele med andre brukere (samlet “brukerinnholdet”). Du kan ikke legge inn, overføre eller dele brukerinnhold på tjenesten som du ikke opprettet, eller at du ikke har tillatelse til å legge inn. Du forstår og er enig i at Testnord kan, men ikke er forpliktet til å gjennomgå Tjenesten, og kan slette eller fjerne (uten varsel) noe nettstedinnhold eller Brukerinnhold etter eget skjønn, av en eller annen grunn eller uten grunn, inkludert brukerinnhold som i Enhver vurdering av Selskapet bryter denne brukeravtalen, eller som kan være støtende, ulovlig, eller som kan krenke rettighetene, skade eller true den brukernes sikkerhet eller andre. Du er eneansvarlig til din eneste kostnad og kostnad for å lage sikkerhetskopier og erstatte ethvert brukerinnhold du legger inn eller lagrer på Tjenesten eller gir til Testnord.

Innholdslisens

Når du legger Brukerinnhold til Tjenesten, tillater du deg og gir oss rett til å bruke og avsløre brukerinnholdet som nødvendig for å levere Tjenesten og gjøre slike kopier av det som vi anser nødvendige for å lette overføringen, innleggingen og lagringen av brukeren Innhold på tjenesten. Ved å legge inn brukerinnhold til noen del av Tjenesten, gir du deg automatisk, og du garanterer at du har rett til å gi Testnord og alle andre brukere et uigenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusivt, overførbart, fullt betalt, verdensomspennende lisens ( med rett til fritt underlicens) å bruke, kopiere, endre, offentlig utføre, offentlig vise, reformatere, oversette, syndikere, publisere, utdrag (helt eller delvis) og distribuere slik brukerinnhold til ethvert formål, kommersiell, reklame eller ellers, på eller i forbindelse med Tjenesten eller forfremmelsen derav, og for å forberede avledede verk av eller innlemme i andre verk, slik brukerinnhold. Du kan når som helst fjerne brukerinnholdet fra Tjenesten, men du bekrefter at Testnord kanskje ikke kan og har ingen forpliktelse til å begrense bruken av noen annen person, inkludert andre brukere, og lisensen du har gitt, forblir i kraft .

Eie

Vi påstår ikke noe eierskap over brukerinnholdet ditt. heller, mellom oss og deg, underlagt de rettighetene som er gitt oss i denne Brukeravtalen og vilkårene i § 4 (iv), beholder du fullt eierskap til alt ditt brukerinnhold og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til Brukerinnholdet ditt. Du representerer, garanterer og samtykker i at ingen materiale av noe slag sendt inn via kontoen din eller på annen måte postet, overført eller delt av deg på eller gjennom Tjenesten vil være i strid med eller krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern, publisitet eller andre personlige eller proprietære rettigheter; eller inneholde ærekrenkende, ærekrenkende eller ellers ulovlig materiale.

Tilbakemelding

Uansett punkt 4 (iii), hvis du gir Testnord med tilbakemelding, forslag, anbefalinger, kommentarer, ideer, vurderinger, vurderinger, feilrapporter eller lignende eller relaterte opplysninger (“Tilbakemelding”), godtar du at (a) alt rett, tittel og interesse for slik tilbakemelding skal bli Testnords eksklusive eiendom, (b) Testnord skal kunne bruke og dele slik tilbakemelding uten ditt samtykke, bare hvis Testnord ikke bruker for- og etternavnet ditt (c) Hvis du gir Forutgående samtykke skal Testnord kunne bruke og dele slik tilbakemelding, mens du inkluderer ditt for- og etternavn (d) Testnord skylder deg ingen forpliktelse eller kompensasjon uansett om tilbakemelding, og (e) Testnord kan allerede ha vurdert eller overveie det samme eller lignende ideer som din tilbakemelding. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene angående tilbakemelding, eller ønsker å opprettholde eierskap av enhver immateriell rettighet som finnes i en bestemt tilbakemelding, er det eneste alternativet du velger å ikke sende inn slik spesifikk tilbakemelding til testnord.

Avgifter og betalinger for betalte kontoer

Premium Service Abonnementer

Som brukt i denne paragraf 5 betyr “Premium Service” enhver tjeneste som er gjort tilgjengelig som en del av Tjenesten på et betalt abonnementsgrunnlag. Hvis du abonnerer på en Premium-tjeneste, samtykker du i å betale alle gjeldende gebyrer (for eksempel gjentatte månedlige eller årlige abonnementsavgifter) påløpt i forbindelse med kontoen din til de priser som gjaldt når kostnadene ble påløpt. Testnord vil automatisk belaste ditt kredittkort eller annen autorisert konto ved begynnelsen av faktureringsperioden, og fakturering vil automatisk gjenta med det intervallet du valgte ved påmelding til du endrer eller avslutter kontoen din. Enhver endring i den valgte betalingsmåten trer i kraft for neste faktureringsperiode. Hvis du endrer kontoen din til en type som ikke krever et betalt abonnement, beholder du tilgang til funksjonene som du allerede har betalt til slutten av gjeldende faktureringsperiode. I motsetning til dette, hvis du avslutter kontoen din, vil en slik oppsigelse treffes umiddelbart, og du vil ikke motta tilbakebetaling for eventuelle beløp du allerede har betalt. Du samtykker i å betale eventuelle gjeldende skatter og refundere oss for eventuelle innkrevingskostnader og renter for eventuelle forsinkede beløp.

Premium Service Free Trial Tilbud

Hvis du mottar et Premium Service-tilbud for et bestemt antall dager, vil du ikke bli belastet i gratis prøveperioden hvis du velger å opprette en konto for en slik Premium-tjeneste, men blir automatisk belastet dagen etter det du har gratis prøveperioden er avsluttet for den påfølgende perioden på forhånd, i henhold til “Premium Service Subscriptions” vilkårene som er nevnt ovenfor i avsnitt 5 (i). Deretter vil du bli belastet med jevne mellomrom avhengig av ditt valg av tjeneste (månedlig, årlig, etc.) til du bestemmer deg for å avbryte. Vær oppmerksom på når gratis prøveversjon utløper, da du kanskje ikke mottar tilleggsavtale før den automatiske avgiften hvis du ikke avbestiller før gratis prøveperioden

utløper. Du er begrenset til en gratis prøveperiode per Premium Service. Hvis du avbestiller en Premium Service etter at du allerede har registrert deg under et gratis prøveutbud for Premium Service og forsøker å registrere deg for en ekstra gratis prøveversjon av samme Premium Service, vil Testnord automatisk lade kredittkortet ditt eller annen relevant / autorisert konto i samsvar med med “Premium Service Subscriptions” vilkårene angitt ovenfor i Seksjon 5 (i). Hvis du ikke ønsker å betale gjeldende avgifter for en Premium-tjeneste, bør du avbryte kontoen din før gratis prøveperioden avsluttes, og ikke fullføre senere registrering for denne Premium-tjenesten.

Ingen refusjon

Med mindre vi oppgir skriftlig ellers, er alle avgifter og gebyrer ikke refunderbare.

Tredjepartsavgifter og mobilvarsler

Du er eneansvarlig for eventuelle gebyrer eller avgifter som påløper for å få tilgang til Tjenesten via en Internett-leverandør eller annen tredjepart, inkludert uten begrensning avgifter som påløper for å motta SMS-meldinger eller annen mobil tilgang, som kan faktureres til deg eller trekkes fra din forhåndsbetalte saldo av mobilleverandøren din. Du godtar at Testnord ikke på noen måte er ansvarlig for eventuelle tredjepartsavgifter.

Opphavsrettsklager

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi forbyder brukere å laste opp, legge ut eller på annen måte overføre på Testnord / Testnords nettside eller betjene materiale som bryter med andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale på Tjenesten krenker all opphavsrett som du eier eller kontrollerer, i samsvar med Digital Millennium Copyright Act, kan du sende en skriftlig melding om slik overtredelse til oss på:

Testnord

Attn: DMCA Klager

Metsäpirtintie 1

02130 Espoo, Finland / Europa

E-post: [email protected]

Erstatning

Du samtykker i å frita Testnord og dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, representanter og tredjepartsleverandører, og å forsvare og holde hver av dem ufarlig, fra alle krav og forpliktelser (inkludert advokatavgifter) som kan oppstå fra dine innleveringer, fra Uautorisert bruk av materiale som er oppnådd gjennom Tjenesten, eller fra brudd på denne Avtalen, eller fra slike handlinger gjennom din bruk av Tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse og begrensning av ansvar

DU ANERKER AT DU BRUKER TJENESTEN PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES “AS IS” OG TESTNORD, DETS AFFILIATER OG DETS TREDJEPARTS SERVICE PROVIDERER UTTRYKKELIG ENHVER OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOGAN GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, PÅLYSNING, TITEL, SALGBARHET, IKKE- Overtredelse, egnethet til et bestemt formål eller annen garanti, betingelse, garanti eller representasjon, enten muntlig, skriftlig eller i elektronisk form, herunder, men ikke begrenset til, nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som er innhentet eller levert av tjenesten. TESTNORD, DETS AFFILIERE, OG DERES TREDJEPARTS TJENESTEYDERSYSTEMER IKKE GODTGJØRER ELLER GARANTERER AT TILGANG TIL TJENESTEN VIL VÆRE OPPBYTTET ELLER AT DET IKKE SKAL FØLGES, FEIL ELLER UTSLIPP ELLER TAP AV OVERVISTE INFORMASJON ELLER at ingen virus vil bli overført på SERVICE.

UTEN BEGRENSNING, TESTNORD GARANTER IKKE NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV ALLE OPPLYSNINGER SOM INKLUDERES I NOEN REKLAME ELLER ANDRE OPPLYSNINGER SKAPET ELLER LEVERES UNDER TJENESTEN. BRUKERE ER LIKT ANSVARLIG FOR Å VÆRE SIKKERHETEN AV ALLE INFORMASJONER DER LEVERES TIL TJENESTEN, OG TESTNORD SKAL IKKE ANSVAR ANSVARLIG FOR SKADER FOREBYGGET AV INKLUSJON AV ERRON, UFORBYTET ELLER UTDATERT INFORMASJON I SÅDANNE ITINERARIER.

HOTELLER OG ANDRE LEVERANDØRER SOM LEVERER TRAVEL ELLER ANDRE TJENESTER PÅ DENNE NETTSIDEN ER UAFHÆNGIGE KONTRAKTER OG IKKE AGENTER ELLER MEDARBEIDERE AV TESTNORD ELLER DETS AFFILIATER. TESTNORDS DISPLAY VEDRØRENDE SERVICE AV TRAVEL INFORMASJON AV SÅDANTE TREDJEPARTER, ER INGEN ANVENDELSE, FORESLÅT, ELLER OPPSTILLING AV SPONSORSHIP ELLER GODKJENNELSE AV TESTNORD AV DENNE LEVERANDØREN ELLER ANSVARLIG FOR SELSKAPSLEVERANDØR. DU ENGJERER AT TESTNORD IKKE ER ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHET, TIDIGHET ELLER FULLFUNKSJON AV INFORMASJON DET SKAL HENT FRA DENE LEVERANDØRENE. DIN INTERAKSJON MED SÅNE LEVERANDØRER ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TESTNORD OG DETS AFFILIATER HAR IKKE ANSVAR FOR RETSAKTER, FEIL, UTSLIPP, FORTEGNELSE, GARANTIER, BRUK ELLER UANSYTTELSE AV NOEN SÅDANNE LEVERANDØRER ELLER FOR PERSONLIG SKADE, DØD, EIENDOMS SKADER ELLER ANDRE SKADER ELLER UTGIFTER SOM FØLGER DERFROM. TESTNORD OG DETS AFFILIATER HAVDER INGEN ANSVAR OG GJELDER INGEN RESTILLING I HENHOLD TIL NOEN FORSINKELSE, ANNULLERING, OVERBOOKING, STRIKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE FORHOLD UNDER VÅRE DIREKTE KONTROLL.

TESTNORD, DETS AFFILIERE, OG DERES ANSVARLIGE SERVICELEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOEN TREDJEPARTER FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGENDE ELLER PUNITIVE SKADER SOM HELST HOLDES OPPFØRING FRA DENNE AVTALEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL: TJENESTERING AV TJENESTER Heretter, leveransen eller ikke-deli

MEGET INFORMASJON, SALG ELLER KJØP AV ALLE VARER ELLER MERCHANDISE, DITT TILTRYKK TIL ELLER UTSIKTIGHET TIL Å GJØRE TJENESTEN, INKLUDERT FOR VIRUSER SOM ER HVIS OPPSTÅT FRA TJENESTEN, DIN BRUK AV ELLER RELIANCE PÅ TJENESTEN ELLER ENHET AV MERKEN, INFORMASJON ELLER MATERIALER TILGJENGELIG FOR TJENESTEN, UANSETT TYPE KLAGE ELLER ÅRSAKEN FOR ÅRSAKEN, SELV OM DU ER ADVISERT OM MULIGHETEN FOR SÅDANTE SKADER. Enkelte stater tillater ikke utelukkelse av pålagte garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for hendelser eller tilfeldige skader, så de ovennevnte eksklusjoner eller begrensninger kan ikke gjelde for deg. DU KAN OGSÅ HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VAR AV STATS TIL STAT.

DU KOMMER TILGJENGELIG TIL Å RELEASE TESTNORD, DETS AFFILIERE OG TREDJEPARTIGE TJENESTEYDERE, OG HVER DERES RESPEKTIVE DIREKTEER, ANSATTE, ANSATTE OG MEDLEMMER FRA KRAV, DEMANDER OG SKADER (FAKTISK OG FØLGENDE) AV HVER NÅR SÅDAN OG NATUR, KENDT OG UNYTTET, SUSPEKERT OG UBEGRENSET, OPPLYSET OG UNDISKLASERT, UTSTYR UTEN ELLER PÅ EN MÅN SOM ER TILTATT MED DIN BRUK AV TJENESTEN.

Service Modification; Oppsigelse eller suspensjon av tilgang til tjenesten

Testnord har rett til å endre Tjenesten når som helst uten varsel, inkludert å legge til eller fjerne funksjoner eller funksjonalitet. Testnord har rett til å si opp og / eller suspendere din evne til å få tilgang til Tjenesten eller deler av det, av en eller annen grunn, uten varsel.

Tvisteløsning

Generell informasjon

Hvis det oppstår en tvil mellom deg og Testnord, er målet vårt å gi deg et nøytralt og kostnadseffektivt middel for å løse konflikten raskt. Følgelig er du og Testnord enige om at vi vil løse eventuelle krav eller kontroverser etter lov eller egenkapital som oppstår ut av denne Avtalen eller våre tjenester (hver, et “krav”) i samsvar med et av underavsnittene nedenfor eller som Testnord, og du er ellers enig skriftlig. Før du anvender disse alternativene, oppfordrer vi deg sterkt til å kontakte oss direkte for å søke en løsning.

Loven og forumet for tvister

Denne avtalen vil i alle henseender være underlagt lovene i staten Washington som de gjelder for avtaler som inngås og skal utføres helt i Washington mellom Washington innbyggere, uten hensyn til lovbestemmelser. Du er enig i at ethvert krav eller tvist du måtte ha mot Testnord må løses av en domstol i King County, Washington, med unntak av partene som er avtalt på annen måte eller som beskrevet i avsnittet om voldgiftsalternativet nedenfor. Du samtykker i å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til domstolene som ligger i King County, Washington, med det formål å rettferdiggjøre alle slike krav eller tvister.

Megling

Ethvert krav (unntatt krav om injunctive eller annen rettferdig lindring) skal løses utelukkende ved å bindende ikke-utseende-basert voldgift i henhold til American Arbitration Association (AAA) “Commercial Arbitration Rules”, men partiene Ikke nødvendigvis for AAA å forvalte voldgift. Voldgift vil finne sted i Seattle, Washington og de interne lovene i staten Washington (annet enn konflikter om lovregler) og i USA skal gjelde. En del eller hele voldgift kan gjennomføres telefonisk eller på grunnlag av skriftlige innleveringer, og vil ikke kreve parternes eller noen vitners personlige utseende, med mindre partene er enige om noe annet. Fordelingen av kostnader og gebyrer for slik voldgift skal fastsettes i henhold til AAA-reglene. Hvis slike kostnader endelig er bestemt til å være overdreven i en forbrukerstvist, vil Testnord være ansvarlig for å betale alle voldgiftskvoter og voldgiftskompensasjon utover det som anses rimelig. Voldgift skal gjennomføres av en enkelt, nøytral voldgiftsdommer som er engasjert i lovbruk, som er avtalt av partene, eller som ikke har inngått en slik avtale innen 14 dager etter levering av den opprinnelige voldgiftsforespørselen, skal hver part velge en voldgiftsmann og de to utvalgte voldgiftsdommer skal gjensidig avtale om valg av en tredje voldgiftsdommer innen 30 dager etter levering av den opprinnelige voldgiftsforespørselen. Skilsmisserens avgjørelse og tildeling skal være endelig og bindende og kan inngås i en domstol med jurisdiksjon. Ingenting i denne avtalen vil hindre en part fra å søke injunctive eller annen rettferdig lindring med hensyn til overtredelse, misbruk eller annen overtredelse av partens immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter i en domstol med kompetent jurisdiksjon. I det tilfelle at ovennevnte avtale om voldgift anses å være ulovlig, ugyldig eller uansvarlig i forhold til ethvert krav, tvist eller kontrovers, er du enig i at et slikt krav, tvist eller kontrovers skal innleveres og kun avgjøres i staten og føderale domstoler i King County, Washington og Registrant herved hermed uigenkallelig og betingelsesløst samtykker og sender til den eksklusive jurisdiksjonenn av slike domstoler over enhver sak, handling eller fremgangsmåte som følger av denne avtalen.

Ukorrekt arkiverte påstander

Alle krav du tar mot Testnord må løses i samsvar med denne Dispute Resolution Section. Alle krav som er arkivert eller brakt i strid med tvisteløsningsavsnittet, anses som feilaktig innlevert. Skulle du sende inn et krav i strid med Dispute Resolution-seksjonen, kan Testnord gjenopprette advokatsalærer og kostnader opptil $ 1000, forutsatt at Testnord har meldt deg skriftlig om det feilmeldte kravet, og du har ikke klaget til å straks tilbakekalle kravet.

Generelle bestemmelser

Testnord.se er et selskap registrert i Helsinki, Finland med kontor på Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo, Finland. Dersom noen bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller uhåndterlig, skal bestemmelsen treffes og de øvrige bestemmelser skal håndheves. Etter eget skjønn kan vi tildele denne avtalen. Overskrifter er kun referanseformål og begrenser ikke omfanget eller omfanget av denne delen. Vår misligholdelse med hensyn til brudd på deg eller andre, frafaller ikke vår rett til å handle med hensyn til etterfølgende eller lignende brudd. Vi garanterer ikke at vi vil ta skritt mot alle brudd på denne avtalen.